Actie 2008 - 2009

Ontwikkelingssamenwerking: ook een taak van provincies en gemeenten


Ontwikkelingssamenwerking: ook een taak van provincies en gemeenten

Datum
22 oktober 2008


Locatie

Provinciaal Noord-Zuid Centrum Roeselare


Organisatie

CD&V@WORK Noord-Zuid Dialoog


Tientallen lokale mandatarissen van CD&V bezochten op uitnodiging van Sabine de Bethune en West-Vlaams gedeputeerde Dirk De fauw het Provinciaal Noord-Zuid Centrum in Roeselare. Aansluitend werd een rondetafel georganiseerd onder leiding van senatrice Elke Tindemans over het lokaal draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking.

 

Sabine de Bethune: ,,Ontwikkelingssamenwerking is een opdracht van elk bestuursniveau, zeker ook voor gemeenten en provincies die dichtbij de mensen staan. Ze kunnen hun inwoners informeren en sensibiliseren en plaatselijke initiatieven ondersteunen. Gedeputeerde Dirk De fauw: ,,De lokale en regionale vriendengroepen of verenigingen, de zogenaamde vierde pijler, zijn echt belangrijk. Hun rechtstreekse steun aan kleine projecten in het Zuiden gebeurt zonder overhead-kosten van lonen en reiskosten. Dit beetje geld kan een groot verschil maken ter plaatse. Onze provincie West-Vlaanderen besteedt nu reeds 0,7% van haar begroting aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden.''
 
Enkel goede praktijkvoorbeelden die tijdens de rondetafel aan bod zijn gekomen na de inspirerende toelichtingen van Tom De Bruyn van het Hoger Instituut voor de Arbeid en Eric Goubin van de Katholieke Hogeschool Mechelen:
  

  • Alain Cnudde, schepen te Kortrijk, stelde het nieuwe postgraduaat Noord-Zuid voor dat de stad opzet samen met de hogescholen KATHO en HOWEST en de provincie.
  • Brasschaat zet in op mondiale vorming in de scholen, o.a. via de Wereldmeerdaagse voor de eerste graad waarbij men 5.500 leerlingen wil bereiken in 2009. Schepen Jo Casaer lichtte toe.  
  • Guy Nechelput, schepen te Halle, had het over een initiatief dat werd gelanceerd door VZW Zuiddag. In plaats van een dag les kunnen duizenden scholieren uit Halle, Lier en Brussel voor 30 euro een dag werken in een bedrijf, winkel, horecazaak enz. Met de opbrengst wordt een project in het Zuiden gesteund.  
  • Schepen Georges De Vliegher van Dilbeek sprak over de stedenband van zijn gemeente met Stellenbosch in Zuid-Afrika. De oprichting van een sociaal departement en een Jeugdraad werden ondersteund.  
  • In Brugge heeft men gekozen om het Noord-Zuid-beleid door te trekken in verschillende departementen. Zo werkt men voor het scholenaanbod samen met de Jeugddienst of dienst Leefmilieu. De Jeugddienst heeft in de Grabbelpas Noord-Zuid-activiteiten opgenomen. Met het Cultuurcentrum wordt samengewerkt voor het kunstproject Klanken uit het Zuiden, enz. Schepen Lieve Mus lichtte toe. 
  • Schepen Iwein De Koninck gaf mee hoe de stad Aalst de vierde pijler subsidieert. Het stadsbestuur heeft een nieuw subsidiereglement opgesteld voor de lokale initiatieven. Men gaat voluit voor meer kwaliteit en duurzaamheid in hun samenwerking met het Zuiden. Daarnaast zijn de gesubsidieerde initiatieven verplicht informatieve of educatieve activiteiten op te zetten voor de eigen bevolking.

Meer info


Terug

Share/Save/Bookmark