Actie 2008 - 2009

CD&V@WORK NOORD-ZUID: Rondetafel Vlaams Ontwikkelingsbeleid
Datum
17 maart 2009


Locatie

Vlaams Parlement - De Schelp


Organisatie

CD&V@WORK NOORD-ZUID

CD&V-fractie Vlaams Parlement


In de voorbije legislatuur werd het Vlaams ontwikkelingsbeleid stevig verankerd. Aan de basis liggen vier decreten die betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking: de ontwikkelingseducatie, het waarborgfonds voor microfinanciering, de convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en het kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking. Eind 2006 werd ook het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking opgericht voor de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid. De Vlaamse officiële ontwikkelingshulp steeg van 29 miljoen euro in 2004 tot 40,6 miljoen euro in 2007.

 

Vandaag werd over het Vlaams ontwikkelingsbeleid een rondetafel gehouden in het Vlaams Parlement. Na de verwelkoming door Sabine de Bethune, promotor van CD&V@WORK Noord-Zuid, hield minister-president Kris Peeters de inleidende toespraak waarin hij zowel terugblikte op de realisaties tussen 2004 en 2009 als een aantal uitdagingen voor de toekomst formuleerde. Zo wil Vlaanderen in het kader van Vlaanderen in Actie tegen 2020 de huidige bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking verdubbelen. De minister-president wil ook de know how van Vlaanderen op het vlak van waterbeleid, zeehavens, toerisme, onderwijs en ondernemerschap meer inzetten in ontwikkelingssamenwerking.

 

Vervolgens werden in dertien rondetafels acht ontwikkelingsthema’s besproken met Vlaamse CD&V-Volksvertegenwoordigers en deskundigen. Kwamen aan bod: Het Vlaamse kaderdecreet, de bilaterale samenwerking met partners in het Zuiden, versterken van het economische weefsel in het Zuiden, vierde pijler: welke rol voor de verschillende overheden, ondersteuning van de vierde pijler, de noodhulp van Vlaanderen, ontwikkelingseducatie, het Zuiden in de Vlaamse media.

 

Johan Verstreken, Vlaams Volksvertegenwoordiger, verwoordde samen met de deelnemers de eerste conclusies van al deze gesprekken. Waarna zijn collega Sabine Poleyn de CD&V-prioriteiten voor het Vlaams ontwikkelingsbeleid belichtte. Sabine Poleyn pleitte voor meer coherentie en samenwerking tussen de Vlaamse ministers onderling, de verschillende beleidsniveaus en alle actoren in het ontwikkelingsveld. Ze maakte ook een opening voor een mogelijke samenwerking tussen Vlaanderen en bepaalde provincies in Congo. Het steunpunt voor Noord-Zuidprojecten van de vierde pijler wil CD&V verder uitbouwen met het oog op meer kwaliteit en duurzaamheid.

 

Ludwig Caluwé, voorzitter van de Vlaamse CD&V-fractie, hield het slotwoord.


Terug

Share/Save/Bookmark