Nieuws 2007 - 2010

28 juni 2010  /  "Aan ons om te tonen wat we waard zijn". Sabine de Bethune reageert op de verkiezingsuitslag

De Krant van West-Vlaanderen peilde bij Sabine de Bethune naar een reactie op de verkiezingsuitslag van CD&V. "Het is nu belangrijk om het signaal van de kiezer goed te begrijpen en ons constructief op te stellen", klinkt ze strijdvaardig.


17 juni 2010  /  Sabine de Bethune vertegenwoordigt BelgiŽ op VN-donorconferentie

Amper drie dagen na haar herverkiezing vertegenwoordigde Sabine de Bethune BelgiŽ tijdens de donorconferentie van de UN Action Against Sexual Violence in Conflict. Mevr. Claudine Aelvoet, attachť bij de Belgische Permanente Vertegenwoordiging in GenŤve vervolledigde de Belgische delegatie.


15 juni 2010  /  Sabine de Bethune dankt haar 59.484 kiezers

Sabine de Bethune behaalde 59.484 voorkeurstemmen vanop de derde plaats op de CD&V-senaatslijst. Daarmee is Sabine de 12de 'populairste' kandidate in orde van voorkeurstemmen voor de Senaat.


3 juni 2010  /  Binnen(ste) Buiten: studiedag jongeren in detentie

BelgiŽ voldoet niet helemaal aan de (inter)nationale normen en standaarden inzake jongeren in detentie. Werk aan de winkel voor de volgende legislatuur volgens Sabine de Bethune die aanwezig was op de studiedag van het Kinderrechtencommissariaat.


25 mei 2010  /  Sabine in het stemhokje op Focus - WTV

Sabine de Bethune stond als eerste vrouwelijke West-Vlaamse kandidate in het stemhokje van Focus-WTV.


22 mei 2010  /  CD&V Verkiezingscongres in Leuven

Op zaterdag 22 mei hield CD&V haar verkiezingscongres in de Brabanthal in Leuven. Kopvrouw Marianne Thyssen lichtte in haar toespraak het verkiezingsprogramma toe aan onze leden. Sabine's jongste campagneteamlid steunt mee de 'stem vrouw' campagne van V&M.


11 mei 2010  /  Sabine de Bethune op 3 voor de SENAAT

Ik ben kandidaat voor de verkiezingen van 13 juni. Ik sta op de CD&V-senaatslijst op de derde plaats. Kies met mij voor een rechtvaardige samenleving.


11 mei 2010  /  Bilan van de federale regering

Sommigen willen ons graag doen geloven dat er in ons land al enkele jaren een politieke stilstand heerst. Maar in heel wat dossiers zijn onze mensen in de federale regering er in geslaagd om belangrijke knopen door te hakken.


4 maart 2010  /  Het Grondwettelijk Hof zoekt M/V met talent.

Vrije Tribune in De Morgen


1 maart 2010  /  Sabine de Bethune in HR tribune over "Womanizing the economy and... HRM"

Sabine de Bethune diende reeds eerder een wetsvoorstel in dat quota wil invoeren voor vrouwen in raden van bestuur.


25 februari 2010  /  Tandje bij voor vrouwenrechten

De vier internationale processen die binnen de Verenigde Naties streven naar gelijke kansen voor vrouwen worden dit jaar geŽvalueerd. Senatrice Sabine de Bethune maakt in Tertio de balans op en vindt dat BelgiŽ een tandje moet bijsteken wat vrouwenrechten betreft.


12 februari 2010  /  Kamer stemt wetsontwerp deugdelijk bestuur.

Sabine de Bethune wil dat nu ook het man/vrouw-evenwicht wordt geregeld.


4 februari 2010  /  Protocollaire rangorde: Senaat heeft andere prioriteiten

Sabine de Bethune, reageert als CD&V-fractievoorzitster afwijzend op het voorstel van Senaatsvoorzitter Armand Dedecker (MR) om de protocollaire rangorde te hervormen. 'In deze tijden van grote sociaal-economische uitdagingen heeft de Senaat andere prioriteiten,' vindt de Bethune.


29 januari 2010  /  Alcoholverkoop via automaten wel degelijk verboden. Sabine de Bethune kreeg bevestiging van minister Onkelinx

Minister van Volksgezondheid Onkelinx bevestigde deze namiddag in de Senaat dat de verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten wel degelijk verboden is. Ze werd hierover ondervraagd door Sabine de Bethune nadat de voorbije weken verwarring was ontstaan.


21 januari 2010  /  Senaat stemt unaniem resolutie Sabine de Bethune inzake geweld tegen kinderen

Elk jaar worden naar schatting 40 miljoen kinderen mishandeld. Vier op vijf krijgen thuis lijfstraffen. 150 miljoen meisjes en 73 miljoen jongens onder 18 jaar zijn ooit het slachtoffer geworden van seksueel geweld. Vandaag stemde de Senaat de resolutie van Sabine de Bethune, opgesteld i.s.m. Plan BelgiŽ, die deze flagrante schending van de rechten van het kind aankaart.


20 januari 2010  /  HaÔti zwaar getroffen

HaÔti, een van de armste landen ter wereld, werd op 12 januari getroffen door een zeer krachtige aardbeving. De hoofdstad Port-au-Prince werd tot puin herleid. De balans is zwaar: tienduizenden doden en een veelvoud aan gewonden. Op voorstel van Sabine de Bethune hield de Senaat op 14 januari een debat over deze ramp.


19 januari 2010  /  Discriminaties in vaderschapsverlof moeten worden afgeschaft. Sabine de Bethune en Nahima Lanjri vragen regering dringend actie te ondernemen

Eind 2009 kondigde toenmalig minister voor Ambtenarenzaken Steven Vanackere een Koninklijk Besluit aan om binnen de Federale overheidsdiensten geboorteverlof toe te kennen aan lesbische partners van een pas bevallen moeder. Ook de Vlaamse overheid heeft dit in 2009 geregeld voor haar contractuele ambtenaren. Sabine de Bethune en Nahima Lanjri juichen deze doorbraak toe nadat ze reeds bij het begin van deze legislatuur (2007) een wetsvoorstel in die zin neerlegden. Maar in de privťsector geldt dit recht nog steeds niet. Dat kan natuurlijk niet...


15 januari 2010  /  Vraag van de Bethune zet Milquet aan werk te maken van evenwichtige samenstelling adviesorganen

De laatste KB's die nodig zijn om een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de federale adviesorganen te realiseren, staan op een zucht van bekrachtiging. Dat antwoorde minister Milquet op een vraag van senatrice Sabine de Bethune. 20 jaar na het eerste wetgevend initiatief, zal dan werk kunnen gemaakt worden van een M/V evenwicht in de federale adviesorganen.


6 januari 2010  /  Sabine de Bethune verdedigt geweldloze opvoeding

In 'Pro & Contra' van het Belgische weekblad Knack verdedigt Sabine de Bethune haar wetsvoorstel voor een verbod tegen fysiek en psychisch geweld tegen kinderen. Ook in het jongste nummer van Tertio, christelijk opinieblad voor het derde millennium, kreeg ze de kans haar argumentatie uiteen te zetten.

 


22 december 2009  /  Microfinanciering. Sabine de Bethune: belastingvoordeel bij ethisch beleggen kan in 2010 eindelijk ingang vinden

Op voorstel van Sabine de Bethune nam het Belgische parlement in de loop van 2008 een wet aan die het ethisch beleggen wil stimuleren door particulieren een rechtstreekse belastingvermindering toe te kennen voor het verwerven van aandelen in fondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden. De wet werd gepubliceerd in het Staatsblad van 1 juni 2008. Door de stemming van het wetsontwerp Fiscale en Diverse Bepalingen kan het belastingvoordeel vanaf 2010 nu eindelijk effectief van kracht worden.


Artikel 1 tot 20 van 154

1

2

3

4

5

6

7

Volgende