Nieuws 1999 - 2003

maart 2003


28-03-2003
CD&V verzet zich tegen benoemingstrein in de Senaat De senatoren van de paarsgroene meerderheid hebben zich blijkbaar laten inspireren door het bezoek van de Mexicaanse president Fox vorig jaar. Zoals de plannen nu voorliggen, wordt de Quaestuur van de Senaat immers omgevormd naar het voorbeeld van het Mexicaanse leger : veel generaals en weinig soldaten.
Lees meer...

februari 2003


27-02-2003
Adoptiewet gestemd. CD&V betreurt dat overgangsmaatregelen niet voldoen Lees meer...


20-02-2003
Vis verdronken in de (commissie) Grote Meren De conclusies van de CD&V-Senaatsfractie over de werking en resultaten van de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij.
Lees meer...


06-02-2003
Ontwikkelingssamenwerking onder paars-groen: de trein der traagheid Lees meer...

januari 2003


16-01-2003
Plaatst het VRT-programma Ombudsjan een oppositievoorstel plots op de politieke agenda? Sabine de Bethune (CD&V) is verheugd met de aandacht voor haar wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving rond levenloos geboren kinderen
Lees meer...


10-01-2003
Wet op partnergeweld: een onvolkomen regeling CD&V pleit voor dringende maatregel bij dreigend familiaal geweld
Lees meer...

december 2002


23-12-2002
CD&V wil 34 miljoen euro extra voor hongerhulp in de programmawet Regering hanteert 0,7%-norm voor ontwikkelingshulp als schaamlapje
Lees meer...


21-12-2002
Eerste uren van de programmawet-leesmarathon zijn achter de rug Studenten in race tegen senatoren
Lees meer...


06-12-2002
Betere toegankelijkheid gewenst van het Federaal Parlement voor personen met een handicap Sabine de Bethune wil alle garanties opdat personen met een handicap volwaardig kunnen participeren als verkozene van het volk en als actieve burger
Lees meer...


04-12-2002
Verwilghen laat slachtoffers partnergeweld al drie jaar wachten Lees meer...

november 2002


21-11-2002
Verwilghen maakt dit jaar geen regeringsrapport over kinderrechten Lees meer...


08-11-2002
CD&V verankert budget ontwikkelingssamenwerking in wet Lees meer...


08-11-2002
Onderzoekscommissie Grote Meren: tijd voor een duidelijk juridisch en deontologisch kader Lees meer...


07-11-2002
Hebben ongehuwde vaders geen recht om hun kind te erkennen indien het levenloos geboren wordt? Lees meer...


06-11-2002
Senaat ontrafelt kluwen rond alcoholpops voor minderjarigen Wetsvoorstel alcoholpops in senaatscommissie Economische Aangelegenheden goedgekeurd
Lees meer...

oktober 2002


25-10-2002
Minister Duquesne geeft geen uitleg bij bericht over aanmoediging van terugkeer Afghaanse vluchtelingen Lees meer...


24-10-2002
Paars-groen stemt tegen 2/3de regel m/v in het Arbitragehof Lees meer...


22-10-2002
CD&V geschokt door paars-groen affairisme in Congo Lees meer...


22-10-2002
Komt er eindelijk een voogdijstatuut voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen? CD&V eist duidelijke politieke verantwoordelijkheid
Lees meer...


14-10-2002
15 oktober: herdenkingsdag voor het verlies van een kind Lees meer...


10-10-2002
Verbod op alcoholpops aan minderjarigen via automaten komt er Lees meer...


04-10-2002
Een eerlijk aankoopbeleid in de Senaat. Klein begonnen is half gewonnen. Lees meer...


03-10-2002
Investeren in kinderen. Slechts 0,008% van de federale begroting (2002) Lees meer...

september 2002


30-09-2002
Slechts 24% vrouwen op beleidsniveau op federale kabinetten in 2001 Lees meer...


26-09-2002
Sabine de Bethune dringt aan op hedendaags ontwerp voor het uniform van het senaatspersoneel Lees meer...


24-09-2002
CD&V steunt voorstel Sabine de Bethune voor betere moederschapsbescherming voor zelfstandige vrouwen Lees meer...

augustus 2002


22-08-2002
CD&V eist verplichte bekendmaking van namen aan parlementscommissie Lees meer...


20-08-2002
CD&V-senatoren vragen dringende bijeenroepingvan de onderzoekscommissie ‘Grote Meren' Lees meer...

juli 2002


17-07-2002
Senaat maakt werk van kinderopvang tijdens late zittingen Lees meer...


09-07-2002
Senaat zet druk op regering om het op te nemen voor Tibet Lees meer...


05-07-2002
Louis Michel weigert gevraagde documenten te overhandigen aan commissie Grote Meren Lees meer...

juni 2002


26-06-2002
CD&V-senatrice Sabine de Bethune wil ook vrouwelijke rechters Lees meer...


18-06-2002
Minderjarige krijgt spreekrecht voor rechtbank Lees meer...

mei 2002


23-05-2002
Regering zal jaarlijks verslag moeten uitbrengen over kinderrechtenbeleid Lees meer...

maart 2002


29-03-2002
Mensenrechten in Tibet Lees meer...


28-03-2002
CD&V bevestigt houding senaatscommissie en verwerpt huidig voorstel migrantenstemrecht Lees meer...


27-03-2002
Regering zal jaarlijks verslag uitbrengen aan de Senaat over kinderrechten Lees meer...


12-03-2002
Standpunt bij de stemming over het wetsvoorstel Lozie-Nagy betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven Lees meer...


07-03-2002
Meerderheid weigert ritsprincipe in te voeren Lees meer...

februari 2002


28-02-2002
Inentingscampagne Hepatitis B komt opnieuw in het gedrang Lees meer...


21-02-2002
BelgiŽ in gebreke voor de ratificatie van het protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie Lees meer...


19-02-2002
CD&V-senatrices ontgoocheld: "Regeringspartijen verwerpen ritsprincipe" Lees meer...


15-02-2002
Sabine de Bethune pleit voor een grondige wijziging van de wetgeving rondom het levenloos geboren kind Lees meer...


01-02-2002
Senaat sprak zich reeds in december 2001 uit over pariteit M/V in de Europese Conventie Lees meer...

januari 2002


25-01-2002
Sabine de Bethune eist een verbod op de verkoop van alcoholpops in onbewaakte drankautomaten Lees meer...


24-01-2002
Vrouwenrechten in de grondwet kunnen beter! Lees meer...


18-01-2002
Sabine de Bethune vraagt aandacht van politiek BelgiŽ voor Safiya Husseini Lees meer...

december 2001


21-12-2001
CD&V volgt advies minister van Justitie en onthoudt zich bij stemming antidiscriminatiewet Lees meer...


21-12-2001
Centrum gelijkheid van kansen wordt politieke benoemingsmachine Lees meer...

november 2001


27-11-2001
1/3de vrouwen in de bestuursorganen van De Post, NMBS en Belgacom is een minimum Lees meer...


20-11-2001
CD&V-senatrice Sabine de Bethune wil een parlement op maat van kinderen Lees meer...

oktober 2001


11-10-2001
Consensus over universeel moratorium op de doodstraf Lees meer...

juli 2001


24-07-2001
Evaluatie zittingsjaar 2000-2001 Lees meer...


19-07-2001
CVP eist uitbreiding adoptieverlof en tijdskrediet Lees meer...


19-07-2001
Consensus over universeel moratorium op de doodstraf Lees meer...


18-07-2001
De Senaat zet federaal kinderrechtenbeleid in de steigers! CVP-senatrice Sabine de Bethune wil wettelijk KER
Lees meer...


10-07-2001
Paars-groene coalitie heeft onvoldoende aandacht voor borstvoeding, adoptieverlof, ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking Lees meer...

juni 2001


28-06-2001
Regering manoeuvreert naar Tobintaks naar eersteklasbegrafenis Lees meer...


27-06-2001
Regering akkoord met oprichting parlementaire onderzoekscommissie over plunderingen in Congo Lees meer...


14-06-2001
CVP niet akkoord met buitensporige boekhoudkundige verplichtingen nieuwe VZW wet Lees meer...

april 2001


19-04-2001
Sabine de Bethune (CVP): Belgische regering had probleem van systematische plunderingen in Congo veel eerder moeten aanpakken Lees meer...


04-04-2001
CVP-senatrices nemen afstand van het wetsvoorstel Verherstraeten over de wettige verdediging Lees meer...

maart 2001


29-03-2001
Artsen bevestigen euthanasiestandpunt CVP Lees meer...


20-03-2001
Stemverklaring CD&V-senaatsfractie n.a.v. eindstemmingen euthanasie en palliatieve zorgen Lees meer...

januari 2001


18-01-2001
Reactie CVP-senaatsfractie na de stemming van artikel 3 van het wetsvoorstel betreffende de euthanasie Lees meer...

augustus 2000


02-08-2000
Wetsvoorstel van CVP-senatrice Sabine de Bethune kent aan werkende vrouwen borstvoedingspauze toe van twee uur per dag Lees meer...

juli 2000


20-07-2000
Aidsproblematiek in BelgiŽ: aantal HIV-patiŽnten blijft stijgen Zelfgenoegzaamheid leidt tot stijgend risicogedrag
Lees meer...


13-07-2000
Nieuw statuut politiediensten is minder vrouw- en gezinsvriendelijk dan het huidige statuut Lees meer...


06-07-2000
Senaat wil voor 2001 systematische, kosteloze en kwaliteitsvolle borstkankerscreening voor alle vrouwen (+ 50 jaar) Lees meer...

juni 2000


23-06-2000
Nog steeds geen concrete plannen voor systematische opsporing van baarmoederhalskanker Minister VANDENBROUCKE antwoordt op vraag om uitleg van senatrice Sabine de BETHUNE (CVP)
Lees meer...


20-06-2000
CVP-senaatsfractie vraagt oprichting parlementaire onderzoekscommissie na hoorzitting met minister Duquesne Lees meer...


19-06-2000
CVP-senaatsfractie vraagt dringende bijeenroeping commissie Binnenlandse Zaken Levenloze lichamen van 58 illegalen gevonden in Dover
Lees meer...

mei 2000


24-05-2000
Hervorming Civiele Veiligheidsdiensten: CVP-senatoren hekelen de haast waarmee de minister en de senaatscommissie Binnenlandse Zaken te werk gaat Lees meer...


18-05-2000
BelgiŽ zal bij Europese ministerraad positie van Afghaanse vrouwen aankaarten Lees meer...


10-05-2000
Senaatsdebat gelijkekansenbeleid Lees meer...

april 2000


07-04-2000
Uitblijven uitvoeringsbesluiten op privacywet kan volksgezondheid schaden Lees meer...


05-04-2000
VAG en CVP-senatrice Sabine de Bethune pleiten voor adoptieverlof voor werknemers Lees meer...

maart 2000


23-03-2000
CVP-senatrice Sabine de Bethune pleit voor wettelijk verbod op gebruik van fosfaten in waspoeders Lees meer...


03-03-2000
Ritslijsten voor alle verkiezingen : goede intenties niet genoeg ! CVP-vrouwen voeren actie aan de Wetstraat 16
Lees meer...

februari 2000


25-02-2000
Kinderrechten in de Grondwet: het werk is niet af CVP-senatrice Sabine de Bethune formuleert voorstel om ook het participatierecht van kinderen grondwettelijk te waarborgen
Lees meer...

januari 2000


27-01-2000
CVP-senatrices vragen vrouwvriendelijke modernisering van het VWS Minstens 1/3 vrouwen in de jury's is de eerste stap
Lees meer...


12-01-2000
Euthanasiedebat: artsen en verpleegkundigen zullen dan toch worden gehoord Lees meer...

december 1999


14-12-1999
Ritslijsten voor alle verkiezingen Goede intenties niet genoeg
CVP-vrouwen willen wettelijke garanties!
Lees meer...


07-12-1999
Nieuwe politieke cultuur : Duquesne is opnieuw aanleiding voor parlementair incident Lees meer...

november 1999


19-11-1999
Debat kinderrechten in de Senaat Lees meer...

oktober 1999


13-10-1999
Graag wetsontwerp omtrent regularisaties in de Senaat Lees meer...

september 1999


29-09-1999
Waar blijft de beleidsnota van minister Duquesne? Lees meer...