Nieuws 2003 - 2007

augustus 2007


08-08-2007
Sabine de Bethune juicht campane Raad van Europa over opvoeding zonder geweld toe Lees meer...

juli 2007


12-07-2007
Dirk Claes en Els Schelfhout gecoöpteerde senatoren voor CD&V Lees meer...


12-07-2007
CD&V/N-VA stelt leden van het Vast Bureau en college van Quaestoren voor Lees meer...


09-07-2007
Sabine de Bethune brengt hulde aan overleden pater Leonard Van Baelen Lees meer...


05-07-2007
Eedaflegging van drie CD&V-gemeenschapssenatoren Lees meer...

mei 2007


09-05-2007
Sabine de Bethune: Houding Belgische regering tegenover Dalai Lama onaanvaardbaar! Lees meer...

maart 2007


30-03-2007
Sabine de Bethune: Minister Dewael ontloopt debat:CD&V wenst individuele behandeling in plaats van collectieve afwijzing. Lees meer...


14-03-2007
Sabine de Bethune: Heffing op vliegtickets moet naar ontwikkelingssamenwerking gaan Lees meer...


12-03-2007
SP.A totaal ongeloofwaardig over ouderschapsverlof Lees meer...


08-03-2007
Sabine de Bethune: Uithuisplaatsing moet kunnen binnen de 24u. Lees meer...

februari 2007


15-02-2007
Sabine de Bethune: Microfinanciering verdient meer ondersteuning vanuit Belgische ontwikkelingssamenwerking Lees meer...


15-02-2007
Sabine de Bethune: De uitspraken van minister De Gucht inzake kindsoldaten zijn ongeloofwaardig. Lees meer...


15-02-2007
Sabine de Bethune wil meer spreekrecht voor de Belgische kinderen Lees meer...


09-02-2007
Sabine de Bethune: Projecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Cambodja gered Lees meer...


07-02-2007
Sabine de Bethune : Congolese pers neemt Belgische regering op de korrel Lees meer...


02-02-2007
Sabine de Bethune werkt mee aan actieplan voor vrouwen in de politiek en samenleving in DRCongo. Lees meer...

januari 2007


19-01-2007
Sabine de Bethune: CD&V vraagt dringende actie van de internationale gemeenschap in Darfoer Lees meer...

december 2006


22-12-2006
Sabine de Bethune: Dubbele nationaliteit voor Belgen in het buitenland nog steeds niet mogelijk ondanks wetswijziging Lees meer...


21-12-2006
Sabine de Bethune: Vrouwen trekken ten strijde voor vrede Lees meer...


17-12-2006
Sabine de Bethune: Noord-Zuid Forum CD&V geeft nieuwe partnerschappen met het Zuiden een plaats It takes two to tango
Lees meer...

november 2006


22-11-2006
Als Europa ons binnenland is, dan is een concrete Europese solidariteit met de werknemers van Volkswagen-Vorst meer dan op zijn plaats. Lees meer...

oktober 2006


26-10-2006
Sabine de Bethune: CD&V-waarnemers tijdens tweede ronde presidentsverkiezingen in Congo Lees meer...


25-10-2006
Sabine de Bethune: Ongerustheid over arrestatie van Chinese mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng Lees meer...


24-10-2006
Geen loze beloften op de Dag van de Verenigde Naties Lees meer...


20-10-2006
Erika Thijs wordt lid van deputatie van provincie Limburg Lees meer...


13-10-2006
Sabine de Bethune: Nobelprijs voor de Vrede voor Yunus bevestigt belang microfinanciering Lees meer...

september 2006


15-09-2006
Sabine de Bethune wil een concrete invulling van het Belgisch engagement voor de Millenniumdoelstellingen Lees meer...

juli 2006


26-07-2006
Sabine de Bethune, Erika Thijs, Wouter Beke: Drie CD&V-senatoren volgen de Congolese verkiezingen Lees meer...


12-07-2006
Een sterkere Senaat voor meer democratie: Verslag CD&V-Senaatsfractie ’05-‘06 Persconferentie
Lees meer...


10-07-2006
Sabine de Bethune: Demotte financiert preventieve voedingscampagne met geld van federale begroting Lees meer...

juni 2006


28-06-2006
Sabine de Bethune: Huidig stelsel kinderbijslag voor kinderen met een handicap discriminerend Lees meer...


27-06-2006
Sabine de Bethune: Demotte faalt in aanpak alcoholmisbruik bij tieners Lees meer...


27-06-2006
Sabine de Bethune: Huidig stelsel kinderbijslag voor kinderen met een handicap discriminerend Lees meer...


27-06-2006
Sabine de Bethune: Stemverklaring over resolutie illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens Lees meer...


01-06-2006
Sabine de Bethune: Verhofstadt moet Dalai Lama officieel ontvangen Lees meer...

mei 2006


23-05-2006
Sabine de Bethune: Vrouwen massaal gebuisd bij het laatste diplomatieke examen Lees meer...


18-05-2006
Sabine de Bethune: Microfinanciering is een hefboom in de strijd tegen armoede Lees meer...


14-05-2006
Sabine de Bethune: Moederdag! Vaders moeten meer ouderschapsverlof opnemen! Lees meer...

april 2006


27-04-2006
Sabine de Bethune: Controle op federale wapenexport laat al drie jaar op zich wachten Lees meer...


26-04-2006
Sabine de Bethune wil de terugbetaling van consultaties voor obesitas regelen Lees meer...


25-04-2006
Sabine de Bethune: Malaria: de stille tsunami in Afrika Lees meer...


24-04-2006
Sabine de Bethune: Waar blijft de Belgische Commissie voor de Rechten van de Mens? Lees meer...


23-04-2006
Sabine de Bethune: Minderjarige militairen moeten burgerstatuut krijgen Lees meer...


20-04-2006
Tussenkomsten van CD&V-senatoren bij de bespreking van het wetsvoorstel dat adoptie van kinderen toelaat aan koppels van hetzelfde geslacht. Lees meer...


13-04-2006
Sabine de Bethune: Glazen plafond geldt nog steeds voor de top van het gerecht Lees meer...


04-04-2006
Sabine de Bethune: Ngo’s delen niet in de stijging. CD&V-reactie op OESO-cijfers ontwikkelingssamenwerking Lees meer...

maart 2006


30-03-2006
Sabine de Bethune: Discriminatie van ongehuwde vaders weggewerkt Lees meer...


08-03-2006
Sabine de Bethune: Naar meer zorgende mannen en werkende moeders Lees meer...


07-03-2006
Sabine de Bethune pleit voor een preventieve justitiële aanpak van partnergeweld Lees meer...


02-03-2006
Sabine de Bethune voor solidariteitsheffing op vliegtuigtickets Lees meer...

februari 2006


28-02-2006
Sabine de Bethune treedt eis tot terugbetaling vaccin pneumokokken bij Lees meer...


03-02-2006
Respect voor mensen zonder papieren is een medaille met twee kanten Lees meer...

januari 2006


20-01-2006
Senatrice Sabine de Bethune wil een billijke eetwarenvergunning voor jeugdhuizen Lees meer...


16-01-2006
Sabine de Bethune: Gesluierde vrouwen mogen nu ook de Kamer bezoeken Lees meer...

december 2005


23-12-2005
Sabine de Bethune: Kamerreglement discrimineert vrouwen met een hoofddoek. Lees meer...


06-12-2005
Het Generatiepact is de vrouwen vergeten Lees meer...


02-12-2005
Sabine de Bethune: Lukrake initiatieven lossen het probleem niet op voor de daklozen Lees meer...


01-12-2005
Sabine de Bethune: Code voor gezinsvriendelijke politiek moet er komen Lees meer...

oktober 2005


27-10-2005
Sabine de Bethune vindt TV-benefiet voor Kasjmir wel een goed idee Lees meer...


13-10-2005
Sabine de Bethune: Minister Onkelinx past onder druk CD&V nieuwe adoptiewet aan Lees meer...


06-10-2005
Sabine de Bethune: De eerste genderwijzer Lees meer...

september 2005


28-09-2005
Sabine de Bethune: CD&V wil niet ingaan op het verzoek van Marc Wilmots Lees meer...


26-09-2005
Sabine de Bethune : ernstige oppositie werkt ook Lees meer...


08-09-2005
Sabine de Bethune: CD&V vraagt vrijlating van Pater Theunis Lees meer...


07-09-2005
Sabine de Bethune: Regeling rond Wilmots is deontologisch onaanvaardbaar Lees meer...


05-09-2005
Sabine de Bethune: Diplomatie is nog steeds een mannenwereld Lees meer...

juli 2005


19-07-2005
VN-project tegen seksueel geweld in Oost-Congo gefinancierd door België sluit provincies uit die zwaarst getroffen zijn Lees meer...


15-07-2005
CD&V-senaatsfractie bijt van zich af in slotdebat over wetsontwerp houdende diverse bepalingen Lees meer...


07-07-2005
Sabine de Bethune: Fight poverty Start with Children! Lees meer...


05-07-2005
CD&V steunt wettelijk verbod op submunitie Lees meer...

juni 2005


12-06-2005
Sabine de Bethune: Welke minister neemt als eerste ouderschapsverlof? Lees meer...


08-06-2005
Sabine de Bethune: Fysisch geweld tegen kinderen in huiselijke kring onaanvaardbaar Lees meer...

mei 2005


27-05-2005
Sabine de Bethune: Kinderrechten centraal thema in het Belgische Ontwikkelingsbeleid Lees meer...


03-05-2005
Sabine de Bethune: Goed bestuur in Noord én Zuid Ousmane Sy krijgt Koning Boudewijnprijs
Lees meer...


03-05-2005
Sabine de Bethune: Senaatscommissie Buitenlandse Zaken keurt wetsvoorstel over een op kinderrechten verankerde ontwikkelingssamenwerking goed Lees meer...

april 2005


28-04-2005
Sabine de Bethune: Europa moet beter communiceren met de burger Lees meer...


25-04-2005
Sabine de Bethune: "5 euro per kind om de “stille jaarlijkse tsunami” te stoppen" 25 april: dag van de malaria in Afrika
Lees meer...


19-04-2005
Paarse meerderheid, zoek niet verder! Hier is uw deontologische code. Lees meer...


13-04-2005
Sabine de Bethune: Louis Michel gaat voor de 0,7% norm? Lees meer...

maart 2005


17-03-2005
Sabine de Bethune: Onthutst over de lauwe reacties van SP-A en VLD Lees meer...


16-03-2005
Sabine de Bethune: Streng maar rechtvaardig voor senaatsvoorzitster Lizin Lees meer...


08-03-2005
Sabine de Bethune: Bezinningsperiode nodig bij wapenuitvoervergunning Lees meer...

februari 2005


25-02-2005
Kritische tussenkomst van CD&V-senatrice Sabine de Bethune in senaatsdebat Peking +10 van 24 februari 2005 rond de opvolging van de VN-vrouwenconferentie Lees meer...


17-02-2005
Sabine de Bethune: "Geen vrede zonder gelijkheid" Senaat stemt aanbevelingen in uitvoering van resolutie 1325 van VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid
Lees meer...


09-02-2005
Sabine de Bethune pleit ervoor dat België ook 100% bilaterale schuldkwijtschelding voor armste landen nastreeft in opvolging van G7 top. Lees meer...


08-02-2005
Sabine de Bethune: Ook parlement moet afzien van bezoek Dalai Lama Lees meer...


07-02-2005
CD&V verwerpt idee van minister Dewael om ontwikkelingssamenwerking te koppelen aan asielbeleid! Lees meer...


01-02-2005
Sabine de Bethune: "Geen vrede zonder gelijkheid" Senaat stemt aanbevelingen over vrouwen, vrede en veiligheid
Lees meer...

januari 2005


27-01-2005
Sabine de Bethune: Minister De Decker belooft de middelen voor de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking te verhogen Lees meer...


27-01-2005
Sabine de Bethune (CD&V): Belgische regering steunt aanbeveling voor VN-wapenembargo tegenover DRCongo Lees meer...


25-01-2005
Sabine de Bethune pleit voor ethische normen voor Delcredere Te gast op de persvoorstelling van het Greenpeace rapport
Lees meer...


19-01-2005
CD&V pleit voor palliatieve zorg op maat van kinderen Lees meer...


18-01-2005
Sabine de Bethune (CD&V): "Verkoop alcoholpops in drankautomaten kon al twee jaar verboden zijn" Regering hield afhandeling CD&V-wetsvoorstel tegen
Lees meer...


13-01-2005
Sabine de Bethune: Belgische hulp aan Zuidoost-Azië moet worden geëvalueerd met oog op een coherent rampenbeleid Lees meer...


03-01-2005
CD&V solidair met getroffen families in Zuid-Oost-Azië. Lees meer...

december 2004


23-12-2004
Sabine de Bethune: ‘De programmawet is de solden van de wetgeving’ Lees meer...


22-12-2004
Senatrice Sabine de Bethune trekt aan alarmbel Lees meer...

november 2004


17-11-2004
Sabine de Bethune: Betere bescherming kinderrechten in de Grondwet Lees meer...


10-11-2004
Sabine de Bethune: Begroting ontwikkelingshulp andermaal slachtoffer van besparingen Lees meer...

oktober 2004


22-10-2004
Senatrice Sabine de Bethune en kamerlid Nathalie Muylle: ‘Congo onder curatele’: CD&V verwerpt aanpak minister De Gucht. Lees meer...


18-10-2004
Sabine de Bethune: 'Onvoorzichtige uitspraak van minister De Gucht over de DRC hypothekeert de rol van België in het vredesproces in het Gebied van de Grote Meren.' Lees meer...


15-10-2004
Sabine de Bethune: 'Afwezigheid van premier maakt zijn misprijzen voor het democratische debat duidelijk' Bespreking beleidsverklaring in de Senaat begint een uur te laat én zonder de premier
Lees meer...

juli 2004


08-07-2004
Sabine de Bethune: ‘België mag mensenrechten-NGO’s in Rwanda niet laten beknotten’ Lees meer...

juni 2004


23-06-2004
Sabine de Bethune: 'Blij dat ons actieplan tegen obesitas ook ministers kan bekoren' Lees meer...


17-06-2004
CD&V wil geen nieuwe elektriciteitsbelasting voor de gezinnen Lees meer...


10-06-2004
Sabine de Bethune: 'IMF-steun aan Rwanda kan niet zonder toetsing aan meetbare ijkpunten.' Lees meer...


09-06-2004
Minder zwaarlijvigheid en meer fitte kinderen Sabine de Bethune stelt het CD&V-tienpuntenplan voor
Lees meer...


08-06-2004
CD&V pakt jeugdwerkloosheid aan via 8 concrete maatregelen Lees meer...


03-06-2004
Sabine de Bethune: ‘Na vijf jaar diplomatiek overleg slaagt de Belgische regering er niet in om het vredesproces in de DRC op het spoor te houden.’ Lees meer...


01-06-2004
CD&V lanceert positief alternatief voor alimentatiefonds Lees meer...

mei 2004


26-05-2004
Sabine de Bethune: 'Meerderheid stelt gevoelige beslissingen uit tot na de verkiezingen.' Lees meer...


25-05-2004
Sabine de Bethune: ‘Niet begeleide minderjarige vreemdelingen moeten beter worden beschermd’ Lees meer...


18-05-2004
Sabine de Bethune: De gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking staat op de helling. Lees meer...


13-05-2004
Sabine de Bethune: 'Controle op verkoop van alcoholpops moet een prioriteit blijven.' Lees meer...


13-05-2004
Sabine de Bethune pleit voor uitbreiding van borstvoedingspauzes Lees meer...


11-05-2004
CD&V wijst nieuwe paarse belasting af Gezinnen en bedrijven moeten nieuwe elektriciteitstaks betalen
Lees meer...


06-05-2004
Sabine de Bethune: Ontwerp van nationaal actieplan inzake kinderen is lege doos Lees meer...


03-05-2004
Is ontwikkelingssamenwerking een verkiezingsthema? Vrije tribune in de krant De Standaard van Sabine de Bethune, Luc Van den Brande, Freddy Sarens en Trees Van Eykeren
Lees meer...

april 2004


29-04-2004
Verstoting is en blijft tegen de openbare orde CD&V-senatrices Sabine de Bethune, Mia De Schamphelaere en Erika Thijs betreuren dat de erkenning van een verstoting onder bepaalde voorwaarden toch mogelijk wordt
Lees meer...


27-04-2004
Sabine de Bethune: ‘Grootse Staten-Generaal Gezin resulteert in Lilliputter-beslissingen’ Lees meer...


26-04-2004
Kaat & Co-toets op de Staten-Generaal van het Gezin Lees meer...


26-04-2004
Sabine de Bethune: ‘Investeringen van financiële instellingen in de wapenindustrie moet dringend geregeld worden via een Europese Gedragscode’ Lees meer...


23-04-2004
Sabine de Bethune: ‘Ratificatie protocol Kinderrechten laat veel te lang op zich wachten’ Lees meer...


19-04-2004
Sabine de Bethune: ‘Wordt Belgische inspanning ontwikkelingshulp opgesmukt met eenmalige ingreep?’ Lees meer...


07-04-2004
De Rwandese genocide herdenken is niet voldoende Lees meer...

maart 2004


31-03-2004
CD&V vraagt terugbetaling diëtistenconsultaties CD&V-fractievoorzitster Sabine de Bethune dringt aan op globaal beleid om stijging overgewicht tegen te gaan
Lees meer...


08-03-2004
CD&V stelt nieuwe wet voor om partner preventief uit huis te plaatsen bij dreiging van geweld Lees meer...


02-03-2004
Het paarse adoptiebeleid - Weerom een trein der traagheid Lees meer...

februari 2004


05-02-2004
Sabine de Bethune: Belgische militairen in Congo zonder samenwerkingsovereenkomst Lees meer...


04-02-2004
Sabine de Bethune: Verstoting is en blijft tegen de openbare orde Lees meer...

januari 2004


30-01-2004
Sabine de Bethune vraagt aandacht van politiek België voor Intisar Bakri Abdulgader in Soedan Lees meer...


27-01-2004
Sabine de Bethune: Regering moet dringend werk maken van systematische opsporing van baarmoederhalskanker Lees meer...


19-01-2004
Sabine de Bethune: 'Tevreden met de belangstelling van de Gezinsbond voor een beleid tegen het geweld op kinderen.' Lees meer...


08-01-2004
Sabine de Bethune: ‘Tevreden met de belangstelling voor het levenloos geboren kind.’ Lees meer...

december 2003


19-12-2003
Sabine de Bethune: Begroting senaat moet transparanter Lees meer...


17-12-2003
Sabine de Bethune: ‘Delcredere moet strengere ethische normen hanteren’ Lees meer...


17-12-2003
Sabine de Bethune: Hoog tijd voor een waardig statuut voor levenloos geboren kinderen Lees meer...


11-12-2003
CD&V-senatrice Sabine de Bethune wil een betere brandveiligheid in bioscoopzalen Lees meer...


04-12-2003
Senatoren roepen op tot parlementaire groep ter ondersteuning van het akkoord van Genève Lees meer...

november 2003


25-11-2003
Sabine de Bethune weerlegt met klem leugens Vlaams Blok-voorzitter Lees meer...


20-11-2003
Sabine de Bethune: ‘Meerderheid wil geen werk maken van preventief alcoholbeleid voor jongeren’ Lees meer...

oktober 2003


30-10-2003
Sabine de Bethune: Minister Michel moet nù eindelijk zijn ‘ethisch’ buitenlands beleid in daden omzetten Lees meer...


22-10-2003
CD&V: eerst de snel-Belg-wet wijzigen en pas dan migrantenstemrecht bespreken Lees meer...


16-10-2003
Sabine de Bethune verwijt minister Michel de Belgen in het buitenland een rad voor de ogen te draaien Lees meer...


09-10-2003
Sabine de Bethune roept op om cyber-petitie tegen doodstraf te ondertekenen Lees meer...

september 2003


24-09-2003
CD&V-senatrice Sabine de Bethune: “Verbod vrouwelijke misdienaars onaanvaardbaar” Lees meer...


02-09-2003
CD&V laakt hypocrisie van de regering bij ontslag van Johan Leman Lees meer...

augustus 2003


08-08-2003
Sabine de Bethune vraagt dat ten aanzien van Iraakse asielzoekers de aanbevelingen van UNHCR opgevolgd worden Lees meer...


06-08-2003
CD&V bezorgd over ontsporing tussen Afghaanse vluchtelingen en Belgische overheid Sabine de Bethune: ‘Fout van de regering dat het zover gekomen is’
Lees meer...

juli 2003


23-07-2003
Mini-Forum staatshervorming en vredesheffing op wapenhandel CD&V start vandaag een mini-Forum staatshervorming. Voor de wapenleveringswet stelt de partij ingrijpende wijzigingen voor die het streven naar vrede en conflictpreventie wettelijk verankeren.
Lees meer...


03-07-2003
Nu wapens voor schrille democratieën ? Sabine de Bethune, CD&V-Fractieleidster in de Senaat en Pieter DE CREM, CD&V-fractievoorzitter in de Kamer, wensen in het kader van de nakende rel binnen de paarse meerderheid rond de nieuwe wapenleveringen aan Venezuela en Nepal, de Nepalcrisis van vorig jaar toch even in herinnering te brengen.
Lees meer...


02-07-2003
Sabine de Bethune tevreden dat haar voorstel tot verlenging van het ouderschapsverlof tot 6 maanden eindelijk zal gerealiseerd worden Lees meer...

juni 2003


19-06-2003
Sabine de Bethune nieuwe voorzitster CD&V-senaatsfractie Hugo Vandenberghe kandidaat-ondervoorzitter Senaat
Lees meer...


02-06-2003
Belgische militairen naar Bunia? Ja, maar onder strikte voorwaarden Lees meer...

mei 2003


19-05-2003
Sabine de Bethune in de vrouwelijke top 3 voor de Senaat Lees meer...