Wetsvoorstellen 2003 - 2007

maart 2007


06-03-2007
Voorstel van resolutie opdat in gezondheidsgebonden materies rekening wordt gehouden met de genderdimensie en tot oprichting van een cel ź Gezondheid bij vrouwen ╗ binnen de federale overheidsdienst Volksgezondheid (3-2103) Ingediend door mevrouw Nathalie de T' Serclaes c.s.
Lees meer...

februari 2007


28-02-2007
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (3-2088) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


14-02-2007
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van ... tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (3-2075) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune, de heer Wouter Beke en mevrouw Elke Tindemans
Lees meer...

januari 2007


31-01-2007
Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (3-2074) Ingediend door mevrouw Olga Zrihen c.s.
Lees meer...


10-01-2007
Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer (3-2013) Ingediend door de heer Alain Destexhe c.s.
Lees meer...

december 2006


20-12-2006
Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en ÚÚn Palestijnse arts in LibiŰ (3-2003/1) Ingediend door de heer Alain Destexhe c.s.
Lees meer...


05-12-2006
Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van BelgiŰ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 (3-1969) Ingediend door de heer Philippe Mahoux c.s.
Lees meer...

juli 2006


13-07-2006
Verslag 100 jaar Vrouwenraden (3-1749) Lees meer...


13-07-2006
Voorstelling van de resultaten van de 50e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (27 februari-10 maart 2006) (3-1687) Lees meer...


03-07-2006
Wetsvoorstel betreffende de erkenning van de organisaties voor eerlijke handel (3-1784) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en
de heer Christian Brotcorne
Lees meer...

juni 2006


29-06-2006
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (3-1782) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


27-06-2006
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (3-1772) Ingediend door mevrouw Mia De Schamphelaere c.s.
Lees meer...

mei 2006


17-05-2006
Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld (3-1721) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


09-05-2006
Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van HissŔne HabrÚ aan BelgiŰ (3-1701) Ingediend door de heer Pierre Galand c.s.
Lees meer...


02-05-2006
Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken (3-1670) Ingediend door de heer Hugo Vandenberghe c.s.
Lees meer...

maart 2006


30-03-2006
Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (3-1649) Ingediend door Sabine de Bethune
Lees meer...


02-03-2006
Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten (3-1599) Ingediend door mevrouw Anne-Marie Lizin c.s.
Lees meer...


02-03-2006
Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (3-1600) Ingediend door mevrouw Anne-Marie Lizin c.s.
Lees meer...


01-03-2006
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op wapens met verarmd uranium (3-1593) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...

februari 2006


23-02-2006
Voorstel van resolutie over de positie van oudere vrouwen (3-1589) Ingediend door mevrouw Christel Geerts
Lees meer...


22-02-2006
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld (3-1417/2) Lees meer...


20-02-2006
Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering (3-1582) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...

december 2005


21-12-2005
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŰle besluiten afkomstig van de federale overheid (3-1495) Ingediend door de heer Berni Collas c.s.
Lees meer...


21-12-2005
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (3-1496) Ingediend door de heer Berni Collas c.s.
Lees meer...


09-12-2005
Voorstel van resolutie betreffende de betere ondersteuning van palliatieve zorg (3-1480) Ingediend door mevrouw Mia De Schamphelaere
Lees meer...


02-12-2005
Voorstel van resolutie over de toestand in EthiopiŰ (3-1470) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


02-12-2005
Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (3-1465) Ingediend door de heer Alain Destexhe c.s.
Lees meer...

november 2005


25-11-2005
Voorstel van resolutie over kinderhandel in de Europese Unie (3-1443) Ingediend door mevrouw Erika Thijs
Lees meer...

oktober 2005


28-10-2005
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (3-1416) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


13-10-2005
Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (3-1393) Ingediend door de heer Paul Wille c.s.
Lees meer...


11-10-2005
Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten (3-1370) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


11-10-2005
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (3-1372) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...

september 2005


12-09-2005
Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame (3-1341/2) Lees meer...

juli 2005


20-07-2005
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap (3-1319) Ingediend door mevrouw Mia De Schamphelaere c.s.
Lees meer...


12-07-2005
49e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (Peking +10) 3-996/1 49e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (Peking +10) : Review and appraisal of the Beijing Declaration and Platform for Action and the Outcome document of the twenty-third Special Session of the General Assembly, New York, 28 februari-11 maart 2005

VERSLAG NAMENS HET ADVIESCOMIT╔ VOOR GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN UITGEBRACHT DOOR DE DAMES DE BETHUNE EN ZRIHEN
Lees meer...


05-07-2005
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (3-1288) Ingediend door mevrouw Mia De Schamphelaere c.s.
Lees meer...

juni 2005


27-06-2005
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft de fragmentatiebommen , wapens met verarmd uranium en de antihanteerbaar...(Stuk 3-1261) en de antihanteerbaarheidsmechanismen
Lees meer...


27-06-2005
Voorstel tot instelling van een deontologische code inzake dienstverlening aan de bevolking door leden van de Senaat en tot aanvulling van het reglement van de Senaat met bepalingen inzake de naleving van die code (3-1287) (Ingediend door mevrouw Mia De Schamphelaere c.s.)
Lees meer...

mei 2005


31-05-2005
Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria (3-1213) Lees meer...


19-05-2005
Voorstel van resolutie betreffende het seksuele geweld tegen vrouwen in de Democratische Republiek Congo (3-1200) Ingediend door mevrouw Amina Derbaki Sba´ c.s.
Lees meer...

april 2005


22-04-2005
Wetsvoorstel tot aanpassing van de vaststelling van het belastbare inkomen en tot invoering van een autofinancieringsaftrek en minimum belastbare grondslag bij ambtshalve aanslag in de vennootschapsbelasting (3-1139) Ingediend door de heer Etienne Schouppe c.s.
Lees meer...

maart 2005


22-03-2005
Wetsvoorstel betreffende het beroep op de vrijgevigheid van de bevolking en tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (3-1108) Ingediend door mevrouw Clotilde Nyssens
Lees meer...

februari 2005


28-02-2005
Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen (3-1065) Ingediend door de heer Staf Nimmegeers c.s.
Lees meer...


22-02-2005
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke (3-1054) en provinciale autonomie

Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


16-02-2005
Voorstel van resolutie betreffende een verregaande schuldkwijtschelding voor de door de zeebeving getroffen landen in Zuidoost-AziŰ (3-1034) Ingediend door mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Lionel Vandenberghe
Lees meer...

januari 2005


17-01-2005
tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten (3-988) Lees meer...


13-01-2005
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening (3-985) Lees meer...


13-01-2005
Voorstel tot wijziging van artikel 55 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de programmawetten (3-987) Lees meer...

december 2004


20-12-2004
Voorstel van resolutie over de Europese ontwikkelingssamenwerking (3-963) Lees meer...

november 2004


17-11-2004
Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid (3-902) Lees meer...

oktober 2004


21-10-2004
Voorstel van resolutie betreffende de schuldkwijtschelding voor de armste landen (3-875) Lees meer...

september 2004


30-09-2004
tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken (3-849) Lees meer...

juli 2004


20-07-2004
tot aanvulling van artikel 34 van de ziektsverzekeringswet van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas (3-831) Lees meer...


02-07-2004
ter verbetering van de toepassing van de onderhoudsplicht bij opname van ouderen in een rusthuis (805) Lees meer...

juni 2004


24-06-2004
tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (3-777/1) Lees meer...


17-06-2004
tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden (3-761) Lees meer...


17-06-2004
betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden (3-759) Lees meer...

mei 2004


25-05-2004
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage (3-714) Lees meer...


14-05-2004
tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het (3- van het partnergeweld (3-701)
Lees meer...


14-05-2004
Wetsvoorstel tot oprichting van een BTW-compensatiefonds bij de federale overheidsdienst FinanciŰn (3-702) Lees meer...


14-05-2004
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsuitkering ten voordele van zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten met het oog op de invoering van adoptierust en een adoptieuitkering voor zelfstandigen (3-695)
Lees meer...

april 2004


23-04-2004
Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31-8-39 op de Nationale Delcrederedienst (649/1) Lees meer...

maart 2004


31-03-2004
Een vrouwenhuis in Istalif (Afghanistan) (3-632) Lees meer...


11-03-2004
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten (3-559) Lees meer...


04-03-2004
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27/5) Lees meer...

februari 2004


18-02-2004
Voorstel van resolutie betreffende seksuele verminkingen (3-523/2) Lees meer...

januari 2004


21-01-2004
voorstel van resolutie voor een kindvriendelijke Senaat (3-466) Lees meer...

december 2003


19-12-2003
Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (K.51-634)

19-12-2003
Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15-12-1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor... (K51-640)

19-12-2003
Wetsontwerp betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter (K51-643)

19-12-2003
Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen (3-1457)

november 2003


18-11-2003
Achtste conferentie voor gelijke kansen van vrouwen en mannen (3-9) Achtste conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Rome, 20-21 november 2003
Lees meer...


13-11-2003
Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis (3-328) Lees meer...


13-11-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstellingen tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (3-329) Lees meer...


12-11-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van Belgische nationaliteit met het oog op het instellen van een dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen (3-326) Lees meer...


10-11-2003
Voorstel van resolutie over het federale beleid om de juridische situatie van Marokkaanse en Belgo-Marokkaanse meisjes en vrouwen in BelgiŰ te verbeteren (3-316) Lees meer...


07-11-2003
Voorstel van bijzondere wet houdende de beŰindiging van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, de Raad van de Franstalige Gemeenschap, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad door de verkiezing voor een andere assemblee (3-313) Lees meer...


07-11-2003
Wetsvoorstel houdende de beŰindiging van het mandaat van lid van het Europees Parlement ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (3-315) Lees meer...


07-11-2003
Wetsvoorstel houdende de beŰindiging van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (3-314) Lees meer...


07-11-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 233 van het Kieswetboek houdende de beŰindiging van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks verkozen senator, of geco÷pteerd senator door de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (3-317 Lees meer...


05-11-2003
Beleidsintenties inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen (3-325) Lees meer...

oktober 2003


30-10-2003
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar mogelijke desinformatie van de kiezers (3-292) Lees meer...


30-10-2003
Voorstel van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden (3-294) Lees meer...


23-10-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (3-288) Lees meer...


20-10-2003
Voorstel tot wijziging van artikel 59 van het Reglement van de Senaat (3-267) Lees meer...


20-10-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen (3- 268) Lees meer...


20-10-2003
Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (3-270) Lees meer...


20-10-2003
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Centrum voor conflictpreventie (3-277) Lees meer...

september 2003


02-09-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŰ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (3-191) Lees meer...


02-09-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek (3-200) Lees meer...


02-09-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18, ž1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur (3-210) Lees meer...


02-09-2003
Wetsvoorstel tot bepaling van het statuut van de thuisassisten (3-199) Lees meer...

augustus 2003


29-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 91 van de nieuwe gemeentewet met het oog op de invoering van een code voor een gezinsvriendelijke politiek (3-181) Lees meer...


29-08-2003
Wetsvoorstel tot instelling van een betaalde borstvoedingspauze (3-183) Lees meer...


29-08-2003
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes(3-184) Lees meer...


29-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkosmten en artikel 12bis van het kb van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de ... (3-185) Lees meer...


29-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van het kb van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen, om een volwaardig moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen en meewerkende ... (3-186) Lees meer...


29-08-2003
Wetsvoorstel tot instelling van een Noord-Zuid-nota over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van artikel 10 van de geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (3-187) Lees meer...


22-08-2003
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap (3-171) Lees meer...


22-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit (3-172) Lees meer...


22-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 69 van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen (3-173) Lees meer...


22-08-2003
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 31 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen (3-174) Lees meer...


22-08-2003
Wetvoorstel tot oprichting van een Federaal ComitÚ "mannen en zorg" (3-175) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (3-146) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7/5/99 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zefstandig... (3-147) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport (3-148) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek (3-149) Lees meer...


20-08-2003
Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattende ge´ntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind (3-150) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten (3-151) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft (3-152) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind (3-154) Lees meer...


20-08-2003
Voorstel tot verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (3-155) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot instelling van het ouderschapsverlof (3-156) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrekbaarheid van adoptiekosten betreft (3-157) Lees meer...


20-08-2003
Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten (3-158) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (3-160) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale re´ntegratie van prostituees (3-161) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek (3-163) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 50 van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en -pauzes (3-164) Lees meer...


20-08-2003
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (3-166) Lees meer...


20-08-2003
wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap (3-167) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting (3-168) Lees meer...


20-08-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juni 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen (3-170)

20-08-2003
Wetsvoorstel betreffende de derdewereldbevek (3-162) Lees meer...