Actie 2007 - 2008
Sabine de Bethune in de bloemetjes gezet

16 juli 2008  / 

Sabine de Bethune in de bloemetjes gezet

Op 16 juli vierde Sabine de Bethune haar 50ste verjaardag. Ondanks de moeilijke politieke situatie op dat moment, vonden eerste minister Yves Leterme en CD&V voorzitster Marianne Thyssen toch de tijd om Sabine in de bloemetjes te zetten.

Lees meer

CD&V@WORK Noord-Zuid dialoog: internationale solidariteit en christendemocratie

9 juli 2008  / 

CD&V@WORK Noord-Zuid dialoog: internationale solidariteit en christendemocratie

In de aanloop van het partijcongres ,,Klaar voor de wereld’’ (27/9) reflecteerde CD&V o.l.v. Sabine de Bethune op 9 juli over de christendemocratische dimensie van internationale solidariteit. Waarom doen we aan ontwikkelingssamenwerking? Hoe kijken wij aan tegenover de globalisering en onze verantwoordelijkheid om de ongelijkheid te bestrijden?

Lees meer

Steun SOS Oost-Congo en (ver)koop onze pennensets

4 juli 2008  / 

Steun SOS Oost-Congo en (ver)koop onze pennensets

Vrouw & Maatschappij verkoopt leuke setjes met een balpen en vulpotlood ten voordele van de actie 'SOS-Congo'. Wil je deze setjes verkopen aan 5 euro/stuk? Vraag dan een depot aan bij vrouw@cdenv.be. De opbrengst gaat integraal naar het hulpfonds voor de slachtoffers van de seksuele terreur in Oost-Congo. Je kan het hulpfonds ook rechtstreeks steunen via het rekeningnummer 000-3256971-02.

Lees meer

Actie olifantendracht: wanneer duidelijkheid regularisatie?

23 juni 2008  / 

Actie olifantendracht: wanneer duidelijkheid regularisatie?

Sabine de Bethune en Walter Vandenbossche, fractieleiders van de CD&V-senaatsfractie en het Brusselse Parlement, ontvingen in de marge van het politiek bestuur op maandagmorgen, namens CD&V, delegaties van het Forum voor Asiel en Migraties en haar Franstalige tegenhanger CIRE. Deze organisaties willen dat de omzendbrief met de individuele regularistiecriteria er nu snel komt.

Lees meer

Open regiobestuur CD&V Brugge: Waardig Werk Wereldwijd

19 juni 2008  / 

Open regiobestuur CD&V Brugge: Waardig Werk Wereldwijd

Naar aanleiding van het CD&V-congres 'Klaar voor de wereld' van 27 september 2008 worden de congresteksten toegelicht in open regiobesturen. Voor West-Vlaanderen nam regio Brugge het congresluik 'Waardig Werk Wereldwijd' voor zijn rekening.

Lees meer

Ontmoeting CD&V en Congolese gemeenschap

13 juni 2008  / 

Ontmoeting CD&V en Congolese gemeenschap

Op vrijdag 13 juni 2008 organiseerde CD&V Brussel op initiatief van Staatssecretaris mevrouw Brigitte Grouwels een ontmoeting met de Congolese gemeenschap in België. Het werd een groot succes. CD&V hoopte om 100 Congolezen te mogen verwelkomen. Er daagden echter ongeveer 250 Congolezen op.

Lees meer

Uitnodiging: CD&V ontmoet de Congolese gemeenschap

12 juni 2008  / 

Uitnodiging: CD&V ontmoet de Congolese gemeenschap

Wij hebben het genoegen U uit te nodigen op een ontmoeting tussen de Congolese gemeenschap en CD&V, op initiatief van Brussels Staatssecretaris, mevrouw Brigitte Grouwels.

Lees meer

Ere-senatoren op bezoek in het parlement

20 mei 2008  / 

Ere-senatoren op bezoek in het parlement

FOTOREPORTAGE - Op 20 mei waren onze Ere-senatoren te gast op de fractie. Gastvrouw was fractievoorzitster Sabine de Bethune. De receptie vond plaats in de salons van Kamervoorzitter Herman Van Rompuy.

Lees meer

Actie tegen moedersterfte

8 mei 2008  / 

Actie tegen moedersterfte

Naar aanleiding van moederdag voerden een aantal parlementairen actie rond moedernacht om het lot van de minder bevoordeelde moeders in de wereld onder de aandacht te brengen.

Lees meer

Interparlementaire Unie wil nieuw elan Millenniumdoelstellingen ontwikkeling

18 april 2008  / 

Interparlementaire Unie wil nieuw elan Millenniumdoelstellingen ontwikkeling

FOTOREPORTAGE - Van 12 tot 18 april kwamen in Kaapstad, Zuid-Afrika, parlementsleden van over de hele wereld samen voor de 118de assemblee van de Interparlementaire Unie (IPU), de wereldorganisatie van de nationale parlementen. Ook een Belgische delegatie nam eraan deel, o.l.v. CD&V-senaatsfractieleidster Sabine de Bethune.

Lees meer

Acties 1 tot 10 van 43

1

2

3

4

5

Volgende >