CV

Loopbaan

2014-2019

 • CD&V-Vlaams volksvertegenwoordigster, verkozen in 2014 met 19 775 voorkeurstemmen (sinds juni 2014)
 • CD&V-senatrice, aangeduid als deelstaatsenatrice door het Vlaams Parlement
 • Lid van het Bureau van de Senaat
 • In het Vlaams parlement:
  • Vast lid Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed 
  • vast lid Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
  • plaatsvervangend lid Commissie voor Onderwijs  
 • In de Senaat:
  • Tweede ondervoorzitster Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
  • Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
  • Lid van Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
  • Plaatsvervanger Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gemeenschapsbevoegdheden
 • IPU (Interparlementaire unie):
  • Lid van het bureau van de Belgische sectie
  • Lid van het bureau van the Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade

  2010-2014

  • CD&V-senatrice, herverkozen in 2010 met 59.484 voorkeurstemmen
  • Senaatsvoorzitster (tot oktober 2014)
  • Voorzitster CD&V-senaatsfractie (tot oktober 2011)
  • Lid van de Commissie Justitie
  • Lid van de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  • Lid van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor vrouwen en mannen
  • Lid van de Parlementaire Overlegcommissie
  • Voorzitster Belgische AWEPA-sectie, Association of European Parliamentarians with Africa (sinds 2008)

   

  2007-2010

  • CD&V-senatrice, herverkozen in 2007 met 75.750 voorkeurstemmen
  • Voorzitster CD&V / N-VA-senaatsfractie
  • Lid van de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  • Lid van de Parlementaire Overlegcommissie
  • Lid van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor vrouwen en mannen
  • Voorzitster Belgische Groep Interparlementaire Unie (IPU)
  • Voorzitster Belgische AWEPA-sectie, Association of European Parliamentarians with Africa (sinds 2008)

   

  2003-2007

  • CD&V-senatrice, herverkozen in 2003 met 73.230 voorkeurstemmen
  • Voorzitster CD&V-Senaatsfractie
  • Tweede ondervoorzitter van de Bijzondere Commissie “Globalisering”
  • Lid van de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  • Lid van de Parlementaire Overlegcommissie
  • Lid van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor vrouwen en mannen

   

  1999-2003

  • CD&V-senatrice, herverkozen in 1999 met 55.075 voorkeurstemmen
  • Eerste ondervoorzitster van de Senaat
  • Eerste ondervoorzitster van de Parlementaire Onderzoekscommissie Grote Meren
  • Eerste ondervoorzitster van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen
  • Rapporteur van de Werkgroep "Rechten van het Kind"
  • Lid van de Commissie Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  • Lid van de Commissie voor Sociale Aangelegenheden
  • Lid van de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging

   

  1995-1999

  • CD&V-senatrice, gekozen met 53.129 voorkeurstemmen
  • Voorzitster van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen
  • Lid van de Commissie Justitie
  • Lid van de Commissie Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  • Lid van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

   

  1988-1994

  • Kandidate Europese verkiezingen in 1994, 3de opvolgster op de CD&V-lijst (24.011 voorkeurstemmen)
  • Coördinatrice van het Europees netwerk van deskundigen 'Vrouwen en Besluitvorming' (1992-1996), voor de Europese Commissie
  • Opdrachthoudster op verscheidene ministeriële kabinetten:
   • Kabinet van Miet Smet, Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van het Gelijke Kansenbeleid tussen mannen en vrouwen (1992-1995)
   • Kabinet van Miet Smet, Staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie (1987-1992)
   • Kabinet van Paul Deprez, Vlaamse Gemeenschapsminister voor Externe Betrekkingen (1986-1988)
  • Advocate aan de balie van Kortrijk (1983-1988)

CD&V

 • Lid van algemeen bestuur en gewezen algemeen voorzitster van de CD&V -Werkgroep Vrouw & Maatschappij (1988-2003)
 • Lid van het Politiek Bestuur en van de Algemene Vergadering van CD&V
 • Lid van het CD&V-bestuur van de regio Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen

Engagementen

 • Voorzitster van de ontwikkelingsngo Trias
 • Lid van de Raad van Bestuur van UNICEF, netwerk voor Afrikaanse studies
 • Lid van de Raad van Bestuur van CEAFRI
 • Lid van de Raad van bestuur van Sint-Lucas Hogeschool voor Kunst en Architectuur in Brussel en Gent
 • Lid van de Raad van bestuur Sint-Lutgardisschool in Elsene
 • Lid van Unizo
 • Lid van Markant, netwerk voor ondernemende vrouwen
 • Lid van de Algemene Vergadering van Amazone, nationaal vrouwencentrum

Wetsvoorstellen

Ik was initiatiefneemster van volgende aangenomen wetten en resoluties:

 • Resolutie over het beleid inzake microfinanciering (3-1582, 15 februari 2007)
 • Resolutie over de bestrijding van malaria (3-1213, 4 mei 2006)
 • Resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten (3-1370, 20 april 2006)
 • Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten (3-988/1) (B.S. 19 juli 2005)
 • Resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid (3-902, 17 februari 2005)
 • Wet tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-890) (B.S. 17 oktober 2002)
 • Resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet (2-1111, 17 juli 2002)
 • Resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf (2-521, 18 oktober 2001)
 • Wet tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden (1-585) (B.S. 28 oktober 1998)
 • Resolutie betreffende de instelling van een dag voor de Rechten van het Kind (1-791, 19 november 1998).

Publicaties

Publicaties CD&V-Werkgroep Vrouw & Maatschappij

 • Meer vrouwen als ondernemers voor de toekomst, 2002, 77p.
 • Wegwijs voor vrouwen in de politiek, Drukkerij Die Keure, 2000, 182p., ISBN: D/2000/8757/2
 • De toekomst is vrouwelijk, Drukkerij Die Keure, 1999, 171p.
 • Jaarverslagen Vrouw en Maatschappij (vanaf 1994).


Publicaties Europees netwerk Vrouwen en Besluitvorming

 • Eindverslag Europees Netwerk Vrouwen en Besluitvorming (1991-1995):
  Women in decision-making. Panorama of activities in the framework of the third medium-term Community action programme on equal opportunities for women and men (1991-95). The European expert network 'Women in decision-making'.
  Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1997, VI, 114p., ISBN 92-828-0387-2
 • De volledige lijst van publicaties van het Europese netwerk Vrouwen en Besluitvorming, uitgegeven onder coördinatie van Sabine de Bethune (1991-1996) is opgenomen in bijlage van bovenvermeld Eindverslag (pp.111-112). Deze publicatielijst omvat o.a. eindverslagen van wetenschappelijk onderzoek over deelname van vrouwen in besluitvorming: in de politiek op alle niveaus, in diverse maatschappelijke sectoren, zoals het onderwijs, de financiële wereld, de gezondheidszorg, justitie en de sociale partners...
 • Het Rapport van vier Europese conferenties rond Vrouwen en Besluitvorming:
  • 1992: Athens - Women in Power
  • 1993: Brussels - For a Gender Balance in the European Parliament
  • 1995: Dublin - Strategies for a Gender Balance in Political Decision-Making
  • 1996: Rome - Charter of Rome and European Action Programme Women for the Renewal of Politics and Society