Mijn engagement

Zorg op maat voor iedereen

 

 

 • Zoveel mogelijk zorg binnen de thuissituatie
 • Zorgvrager neemt zelf de regie van zijn zorg en ondersteuning in handen
 • Maximumfactuur voor niet-medische zorgkosten
 • Sterkere ondersteuning van mantelzorgers
 • Actief inzetten op zelfmoordpreventie en terugbetaling van psychotherapie
 • Meer pleegzorg, meer kwaliteit, meer rechten voor pleegouders
 • Leefloon verhogen tot de Europese armoedegrens

 

Een warm nest voor kinderen

 

• Eenzelfde basiskinderbijslag voor alle kinderen met toeslag op basis van inkomen

• Voldoende, kwalitatieve en betaalbare kinderopvang

• Het Huis van het Kind wordt de lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor alle gezinnen

• Meer mogelijkheden voor sport en spel voor elk kind, onder meer op school

 

Gelijke kansen m/v

 

 

 • Loonkloof tussen vrouwen en mannen dichten, ook wat betreft extralegale voordelen
 • Vrouwelijk ondernemerschap bevorderen
 • Goede balans tussen gezin, zorg en arbeid, ook voor zelfstandigen
 • Voor meer vrouwen in de besluitvorming: handhaven van quota bij de overheid en in de privésector
 • Nultolerantie voor elke vorm van geweld op vrouwen

 

Noord-Zuid

 

 

 • Familiale landbouw voor meer voedsel en werk
 • Waardig werk en eerlijke handel
 • Betaalbare geneesmiddelen en uitbouw van een universele ziekteverzekering 
 • Steun aan het middenveld in het Zuiden: boeren- en ondernemersorganisaties, vrouwenbewegingen, …